• tel./fax (022) 839-04-18, fax.(22) 427-84-17
  • ul. Estrady 70c 01-932 Warszawa
  • (022) 839-04-18

Ochrona fizyczna

Ochraniamy najróżniejsze obiekty od małych biur i sklepów osiedlowych po duże centra wystawiennicze, handlowe oraz osiedla mieszkaniowe.

Przed rozpoczęciem współpracy sporządzana jest Instrukcja Ochrony Obiektu. Oceniamy lokalizację, wielkość obiektu oraz potencjalne zagrożenia, by stworzyć kompleksowy system ochrony
W celu utrzymywania wysokich standardów naszych usług zatrudniamy osoby, które przeszły szczegółową procedurę rekrutacyjną. Kładziemy nacisk na sprawność fizyczną kandydatów a także sprawdzamy ich predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu. Nasi pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, ponadto uczestniczą w cyklicznych kursach doszkalających a w trakcie wykonywania obowiązków są regularnie nadzorowani przez inspektorów.

Umundurowanie naszych pracowników zależy od potrzeb i życzeń Klienta, a także od typu i charakteru obiektu. Ponadto wyposażamy pracowników w środki przymusu bezpośredniego (m.in. w wielofunkcyjne pałki typu Tomfa, kajdanki, gaz obezwładniający) oraz środki łączności.

Agencja Ochrony „ROMA” posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej.

0

Lata istnienia firmy

0

Chronionych obiektów

0

Pracowników ochrony

0

Zadowolonych klientów

Galeria

Zaufali nam